ASISTENCIA

SsangYong vám poskytuje 5 rokov asistencie.


Rozsah asistenčných služieb

Asistenčné služby SsangYong Assistance sa vzťahujú na nepojazdnosť vozidla alebo a jeho technickú nespôsobilosť na prevádzku na cestných komunikáciách v dôsledku:

  • poruchy,
  • dopravnej nehody,
  • chyby vodiča,
  • vandalizmu.

Asistenčné služby SsangYong Assistance sú ďalej poskytované aj v prípade odcudzenia vozidla.


Postup pri využívaní asistenčných služieb

Ak sa Vaše vozidlo stane nepojazdným, máte možnosť o tejto skutočnosti informovať asistenčnú centrálu na telefónnom čísle +420 283 002 836, ktoré je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály, prosím, majte pripravené tieto informácie: meno a priezvisko volajúceho, výrobné číslo vozidla (VIN), telefónny kontakt, model a registračnú značku vozidla, miesto, kde sa nepojazdné vozidlo nachádza, dôvod nepojazdnosti vozidla a ďalšie okolnosti dôležité na čo najvhodnejšie riešenie neočakávanej udalosti.