ZÁRUKA

SsangYong Vám garantuje dlhú životnosť použitých materiálov pri bežných prevádzkových a servisných podmienkach.

Nasledujúce záručné obdobie platí pre modely SsangYong:

Rexton G4
5 rokov (alebo 150 000 km)
Korando
5 rokov (alebo 100 000 km)
Tivoli Grand
5 rokov (alebo 100 000 km)
Tivoli
5 rokov (alebo 100 000 km)
XLV
5 rokov (alebo 100 000 km)
MUSSO Grand
5 rokov (alebo 100 000 km)

Záručná doba sa začína dátumom dodania prvému kupujúcemu, alebo dátumom prvého použitia, ako obchodného vozidla predajcom. Záruka SYMC je poskytovaná pre každé vozidlo, ktoré je predané kupujúcemu.


Podmienky pre uplatnenie reklamácie a povinnosti majiteľa

Aby bolo možné uplatniť nároky vyplývajúce zo záruky a záručné lehoty, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • V prípade záručných reklamácií alebo nárokov na záruku za vzniknuté chyby a závady, musí byť vaše vozidlo odovzdané autorizovanej servisnej sieti SsangYong. Zoznam zmluvných partnerov SsangYong nájdete tu
  • Pri odovzdaní je nevyhnutné predložiť servisnú knižku vozidla
  • Prevádzka a údržba vozidla SsangYong musí byť v súlade so servisnými a záručnými podmienkami
  • Všetky zariadenia musia byť pravidelne kontrolované v intervaloch stanovených výrobcom
  • Servisná knižka musí byť pravidelne spravovaná vlastníkom, a to v určených intervaloch, aby mohli byť uznané nároky záručnej lehoty
  • V prípade zmeny bydliska je nutné informovať predajcu vášho vozidla

Recyklácia

V spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi zaistí SsangYong ekologicky šetrný spätný odber a následnú likvidáciu u neho vyrábaných a predávaných vozidiel.

Zoznam spoločností, ktoré vykonávajú spätný odber, zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie:

Zobraziť zoznam