Záruka a asistencia

Záruka

Ikona záruka

Záruka SsangYong Vám garantuje dlhú životnosť použitých materiálov pri bežných prevádzkových a servisných podmienkach.

Nasledujúce záručné obdobie platí pre modely SsangYong:

Torres 5 rokov alebo 100 000 km
Rexton 5 rokov alebo 150 000 km
Korando 5 rokov alebo 100 000 km
MUSSO Grand 5 rokov alebo 100 000 km
Tivoli Grand 5 rokov alebo 100 000 km
Tivoli 5 rokov alebo 100 000 km

Záručná doba začína dátumom dodania prvému kupujúcemu, alebo dátumom prvého použitia, ako obchodného vozidla predajcom. Záruka SYMC je poskytovaná pre každé vozidlo, ktoré je odovzdané kupujúcemu.

Aby bolo možné uplatniť nároky vyplývajúce zo záruky a záručnej lehoty, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • V prípade záručných reklamácií alebo nárokov na záruku za vzniknuté vady a závady, musí byť Vaše vozidlo odovzdané autorizovanej servisnej sieti SsangYong. Zoznam zmluvných partnerov SsangYong nájdete tu
  • Pri odovzdaní je nevyhnutné predložiť servisnú knižku vozidla
  • Prevádzka a údržba vozidla SsangYong musí byť v súlade so servisnými a záručnými podmienkami
  • Všetky zariadenia musia byť pravidelne kontrolované v intervaloch stanovených výrobcom
  • Servisná knižka musí byť pravidelne spravovaná vlastníkom, a to v určených intervaloch, aby mohli byť uznané nároky záručnej lehoty
  • V prípade zmeny bydliska je nutné informovať predajcu Vášho vozidla

Asistencia

ASISTENČNÁ SLUŽBA +420 283 002 852

SsangYong Vám poskytuje 5 rokov asistencie
Asistenčné služby SsangYong Assistance sa vzťahujú na nepojazdnosť vozidla alebo a jeho technickú nespôsobilosť pre prevádzku na cestných komunikáciách v dôsledku:

  • Poruchy
  • Dopravnej nehody
  • Chyby vodiča
  • Vandalizmu

Asistenčné služby SsangYong Assistance sa ďalej poskytujú v prípade odcudzenia vozidla.

Pokiaľ sa Vaše vozidlo stane nepojazdným, máte možnosť o tejto skutočnosti informovať asistenčnú centrálu na telefónnom čísle +420 283 002 836, ktoré je k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály nám, prosím, povedzte nasledujúce informácie: meno a priezvisko volajúceho, výrobné číslo vozidla (VIN), telefónny kontakt, model a registračnú značku vozidla, miesto, kde sa nepojazdné vozidlo nachádza, dôvod nepojazdnosti vozidla a ďalšie okolnosti dôležité na čo najvhodnejšiemu riešeniu neočakávanej udalosti.