Servis

SsangYong

Príslušenstvo

Vybavte svoje vozidlo SsangYong originálnym príslušenstvom.

Príslušenstvo
SsangYong

Servisná sieť

Nájdite najbližší autorizovaný servis značky SsangYong.

SsangYong

Recyklácia

EKOLOGICKÝ SPÄTNÝ ODBER A LIKVIDÁCIA

V spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi zaistí SsangYong ekologicky šetrný spätný odber a následnú likvidáciu u neho vyrábaných a predávaných vozidiel.

Zoznam recyklačných centier